Rola farmaceuty w procesie leczenia pacjenta

 • Termin
 • 2019-06-08
 • 08.30-15.00
 • Opłata: bezpłatna
 • Miejsce
  • Rzeszów
  • Hilton Garden Inn Rzeszów
  • Al. Kopisto 1
Wykładowcy
 • prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek Kierownik Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr n. med. Natalia Kobelska - Dubiel Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • dr n. med. Maria Kotowska Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr n. med. Maria Maślińska Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • dr n. med. Anna Cybulska Szpital Medicover, Pracownia Endoskopii Chirurgii Jednego Dnia
 • lek. med. Anna Pawłowska SZPZLO Warszawa-Mokotów
 • lek. med. Agnieszka Kuncka Poradnia Leczenia Bólu - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego
 • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 • mgr dietetyk Natalia Bator Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych WSIiZ w Rzeszowie
 • mgr Ewa Gruchała Starszy Specjalista w Laboratorium Badań i Rozwoju Kosmetyków Ziaja
Tematyka

 

08.00-08.30 Rejestracja uczestników
08.30-13.00

Kurs 1.5.:  Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego

Choroba refluksowa przełyku (GERD) – objawy, diagnostyka i leczenie

prof. Barbara Filipek                                           

Dysbioza jelitowa przyczyną chorób przewlekłych   

mgr Natalia Bator     

Zaburzenia czynności dróg żółciowych – jak profesjonalnie pomóc pacjentowi ?

Mikrobiota – co nowego?                                                                   

dr Natalia Kobelska – Dubiel                                                                               

Rola enzymów w leczeniu zaburzeń trawienia                                     

lek. Anna Pawłowska                                          
13.00-13.15 przerwa kawowa  
13.15-13.25 Mylan Healthcare – wykład sponsorski
13.25-13.45

Prawda o deklaracjach dermo-produktów w sektorze kosmetycznym

mgr Ewa Gruchała

13.45-14.20 Substancje przeciwbólowe z grupy leków nieopioidowych – miejsce ibuprofenu i innych NLPZ w procesie leczenia pacjenta

lek. Agnieszka Kuncka

14.20-14.35

Filmogel URGO – innowacyjna technologia opatrunków. Skuteczne i dyskretne leczenie problemów skóry

 
14.35-14.50 Profilaktyka osteoporozy – nie tylko dla kobiet 60+

dr Maria Maślińska

14.50-15.00 Test sprawdzający wiedzę uczestników
15.00 Zakończenie konferencji 

 

 

 

Kurs 1.5.:  Postępy w farmakoterapii chorób układu pokarmowego  

oraz Kurs 1.18: Farmakoterapia  chorób  jamy  ustnej,  gardła,  krtani, nosa i ucha

zostaną zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie

6 punktów edukacyjnych „twardych“ w ramach szkoleń ciągłych.

Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie 4 punktów edukacyjnych „miękkich”

w ramach szkoleń ciągłych, wpisywane na podstawie listy obecności.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone